Renault Group avansează cu planul „Renaulution”

 • Renault Group ar trebui să își atingă obiectivul de reducere cu 2 miliarde EUR a costurilor fixe cu un an mai devreme de termen: s-au realizat deja 1,8 miliarde EUR, din care 600 milioane EUR în primul semestru al anului, comparativ cu 2019.
 • Efect pozitiv puternic asupra prețului net (+ 8,7 puncte la cifra de afaceri Automobile, fără AVTOVAZ), reflectând implementarea noii politici comerciale, parte din planul Renaulution.
 • Marja operațională a Grupului este de 2,8% comparativ cu -6,5% în prima jumătate a anului 2020.
 • Marja operațională pozitivă din sectorul Automobile (inclusiv AVTOVAZ) este mai mare cu peste 1,7 miliarde EUR, comparativ cu prima jumătate a anului 2020, în ciuda pandemiei și a crizei de componente.
 • Vânzările globale ale Renault Group au crescut cu 18,7% în prima jumătate a anului 2021, comparativ cu prima jumătate a anului 2020, dar în scădere cu -24,2% față de prima jumătate a anului 2019.
 • Veniturile Grupului au crescut cu 26,8%, la 23,4 miliarde EUR.
 • Rezultat net pozitiv de 368 milioane EUR.
 • Flux de numerar operațional pentru Automobile aproape de nivelul de rentabilitate (- 70 milioane EUR).
 • Reducerea datoriei nete din sectorul Automobile cu 0,8 miliarde EUR și rezerva de lichiditate Automobile la 16,7 miliarde EUR, la 30 iunie 2021.
 • În ciuda incertitudinilor privind cererea, efectelor negative continue ale crizei componentelor, care ar putea duce la o pierdere a producției de aproximativ 200 000 de unități pe parcursul anului și la creșterea prețurilor materiilor prime, Renault Group își propune să atingă o rată de marjă operațională la nivelul întregului an, identică cu cea din primul semestru.
 • În conformitate cu provocările de mediu, Renault Group are ambiția de a atinge un nivel neutru de carbon în Europa până în 2040 și confirmă că e în linie pentru a atinge obiectivele CAFE 2021.

 

„Aceste rezultate sunt rodul planului nostru strategic Renaulution, axat pe profitabilitate. Acestea marchează doar primul pas în redresarea noastră, care ar trebui să accelereze odată cu lansarea noilor vehicule aflate acum în pregătire. Aș dori să le mulțumesc tuturor angajaților noștri pentru angajamentul lor în obținerea acestor rezultate”, a declarat Luca de Meo, CEO Renault Group.

 

„Am făcut un pas important în restabilirea indicatorilor noștri financiari principali, în special printr-o revenire aproape de echilibrul fluxului nostru operațional din acest semestru. Poziția noastră puternică în materie de lichiditate ne permite să ne continuăm cu încredere această redresare”, a adăugat Clotilde Delbos, directorul financiar al Renault Group.

 

Boulogne-Billancourt, 30/07/2021 – Veniturile Grupului au ajuns la 23 357 milioane EUR, în creștere cu 26,8 %, comparativ cu prima jumătate a anului 2020. La cursuri de schimb și în perimetre constante, veniturile Grupului ar fi crescut cu 31,8 %.

 

Veniturile Automobile, fără AVTOVAZ, s-au ridicat la 20 339 milioane EUR, în creștere cu 29,3 % comparativ cu prima jumătate a anului 2020. Redresarea pieței auto contribuie cu + 23,7 puncte. Implementarea noii politici comerciale, axată pe volume profitabile, a condus la un efect pozitiv al prețului net de 8,7 puncte și la un efect negativ de - 8.7 puncte, „performanță volum”.

 

Efectul valutar a fost negativ cu - 3,9 puncte, legat în principal de devalorizarea peso-ului argentinian, a rublei rusești, a lirei turcești și a realului brazilian.

 

Efectul mixului de produse este pozitiv cu 2,9 puncte, datorită succesului lansării modelului Arkana, care marchează revenirea mărcii în segmentul C, și performanței vehiculelor utilitare.

 

Efectul „Altele”, pozitiv cu +6,8 puncte, a provenit din creșterea contribuției pieselor și a accesoriilor și din redresarea activității de rețea, care a fost puternic afectată de restricțiile din prima jumătate a anului 2020.

 

Grupul a înregistrat o marjă operațională pozitivă de 654 milioane EUR (reprezentând 2,8 din venituri), comparativ cu -1.203 milioane EUR în prima jumătate a anului 2020.

 

Marja operațională Automobile, cu excepția AVTOVAZ, a crescut cu 1,6 miliarde EUR până la -41 milioane.

 

Creșterea volumelor și vânzările către parteneri au avut un impact pozitiv de 487 milioane EUR.

 

Efectul mix / preț / consolidare produse a fost pozitiv cu 599 milioane EUR, datorită impactului noii politici comerciale în Europa și creșterilor de prețuri în țările emergente pentru a acoperi în primul rând impactul valutar.

 

Efectul „Productivitate” (achiziții, garanție, cercetare și dezvoltare, fabricație și logistică, G&A) a fost pozitiv cu 219 milioane EUR, în special datorită performanței achizițiilor ( 143 milioane EUR).

 

Monedele și materiile prime au reprezentat -70 milioane EUR și respectiv -76 milioane EUR.

 

Efectul „Altele” s-a ridicat la +454 milioane EUR, explicat în special prin impactul avut de redresarea activității din rețea și post-vânzare.

 

Marja operațională AVTOVAZ s-a ridicat la 118 milioane EUR, în creștere cu 120 milioane EUR, reflectând în principal creșterea volumelor și a prețurilor comparativ cu prima jumătate a anului 2020.

 

Finanțarea vânzărilor a contribuit cu 593 milioane EUR la marja operațională a Grupului, comparativ cu 469 milioane EUR în prima jumătate a anului 2020. Această creștere se datorează în principal îmbunătățirii costului riscului. Costul total al riscului a atins 0,16 % din activele performante medii, comparativ cu 0,99 % în prima jumătate a anului 2020, reflectând revenirea la condițiile normale de piață și actualizarea favorabilă a provizionării la sfârșitul lunii iunie 2021. Cheltuielile de funcționare au reprezentat 1,35 % din activele performante medii comparativ cu 1,29% în prima jumătate a anului 2020. Această variație se explică prin scăderea puternică a activelor medii performante în rețea în linie cu strategia de optimizare a stocurilor de vehicule.

 

Alte venituri și cheltuieli operaționale sunt negative de ordinul -83 milioane EUR și provin în principal din provizioanele pentru costurile de restructurare (comparativ cu - 804 milioane EUR în prima jumătate a anului 2020).

 

După luarea în calcul a celorlalte venituri și cheltuieli de exploatare, venitul operațional al Grupului a ajuns la 571 milioane EUR comparativ cu - 2.007 milioane EUR în prima jumătate a anului 2020.

 

Veniturile și cheltuielile financiare nete s-au ridicat la -163 milioane EUR, comparativ cu - 214 milioane EUR în prima jumătate a anului 2020.

 

Contribuția companiilor asociate a ajuns la 160 milioane EUR, comparativ cu - 4.892 EUR în prima jumătate a anului 2020. Contribuția Nissan în prima jumătate a anului 2020 a inclus - 4.290 milioane EUR de deprecieri și costuri de restructurare (din care - 1.934 EUR milioane de retratări IFRS).

 

Impozitele curente și amânate au reprezentat o valoare de 200 milioane EUR comparativ cu o valoare de 273 milioane EUR în prima jumătate a anului 2020.

 

Venitul net a ajuns la 368 milioane EUR și venitul net, cota Grupului a totalizat 354 milioane EUR ( 1,30 EUR pe acțiune comparativ cu - 26,91 EUR pe acțiune în prima jumătate a anului 2020).

 

Fluxul de numerar operațional în sectorul Automobile a fost negativ, de -70 milioane EUR după luarea în calcul a cheltuielilor de restructurare de 302 milioane EUR, a unui flux de numerar pozitiv pentru AVTOVAZ de 294 milioane EUR și a unui impact negativ al modificării cerinței de capital de lucru de -410 milioane EUR. Capacitatea de autofinanțare a activității Automobile, în afara AVTOVAZ și in afara cheltuielilor de restructurare, s-au ridicat la 1,8 miliarde EUR (comparativ cu 22 milioane EUR în prima jumătate a anului 2020). Investițiile din prima jumătate a anului 2021 s-au ridicat la 1,5 miliarde EUR față de 2,5 miliarde EUR în prima jumătate a anului 2020.

 

La 30 iunie 2021, stocurile totale (inclusiv la dealerii independenți) reprezentau 427 000 vehicule, comparativ cu 547.000 la sfârșitul lunii iunie 2020.

 

Activitatea din sectorul Automobile deținea rezerve de lichiditate de 16,7 miliarde EUR la 30 iunie 2021. Datoria netă din sector este redusa de la 0,8 miliarde EUR la 2,7 miliarde EUR, la 30 iunie 2021.

Perspective pentru 2021

În ciuda incertitudinilor în materie de cerere, a efectelor negative continue ale crizei componentelor, care ar putea duce la o pierdere de producție de aproximativ 200 000 de unități pe parcursul anului și la creșterea prețurilor materiilor prime, Renault Group își propune să atingă o rată de marjă operațională la nivelul întregului an identică cu cea din prima jumătate.

Informații suplimentare

Situațiile financiare consolidate semestriale condensate ale Renault Group la 30 iunie 2021 au fost analizate de Consiliul de administrație la 29 iulie 2021.

 

Auditorii statutari ai Grupului au efectuat o analiză limitată a acestor situații financiare, iar raportul lor semestrial va fi publicat în curând.

 

Raportul financiar, cu o analiză completă a rezultatelor financiare din prima jumătate a anului 2021, este disponibil la adresa www.group.renault.com, secțiunea Finanțe.

Despre Grupul Renault

Renault Group se află în avangarda unei mobilități care se reinventează. Având o expertiză unică în domeniul electrificării și beneficiind de alianța sa cu Nissan și Mitsubishi Motors, Renault Group se bazează pe complementaritatea celor 5 mărci ale sale - Renault – Dacia – LADA – Alpine și Mobilize – și propune clienților săi soluții de mobilitate durabile și inovatoare. Prezent în peste 130 de țări și având peste 170 000 de salariați, Grupul a vândut 2,9 milioane de vehicule în 2020. Obiectivul său este cel al unei mobilități care să îi apropie pe oameni. Pregătit oricând să facă față provocărilor, atât pe șosea cât și în competiție, Grupul este angajat într-o transformare ambițioasă și generatoare de valoare. Aceasta este centrată asupra dezvoltării de tehnologii și de servicii inedite precum și a unei noi game de vehicule competitive, echilibrate și electrificate. Preocupat de protejarea mediului înconjurător, Renault Group are ambiția de a ajunge la emisii zero de CO2 în Europa în 2040.