Termeni și Condiții pentru utilizarea site-ului dacia.ro

Renault Commercial Roumanie a creat site-ul www.dacia.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii.

 

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

 

Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu Renault Commercial Roumanie, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.