1. Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale

Renault Commercial Roumanie este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Renault Commercial Roumanie sau a unor terţi care au autorizat Renault Commercial Roumanie să le utilizeze.

Modelele vehiculelor prezentate în acest site sunt protejate în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia desenelor şi modelelor industriale.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de autovehicule care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la Renault Commercial Roumanie, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele DACIA, logo-ul (blazon) DACIA, numele autovehiculelor din gama DACIA etc., sunt mărci înregistrate de către Automobile Dacia şi/sau Renault s.a.s.

Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de Renault Commercial Roumanie, fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de Automobile Dacia.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la Renault Commercial Roumanie sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

2. Informații despre produse și servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse şi servicii DACIA distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea Renault Commercial Roumanie.

Renault Commercial Roumanie îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Renault Commercial Roumanie, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

Reţeaua DACIA este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea modelelor prezentate, precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.

3. Vehicule noi

Caracteristicile noilor autovehicule prezentate pe site-ul DACIA sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Preţurile prezentate sunt cele din tariful Renault Commercial Roumanie în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului.

4. Servicii

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru membrii activi ai reţelei agreate DACIA în România.

Preţurile indicate sunt preţuri maxime recomandate de Renault Commercial Roumanie.

5. Informaţii despre serviciile de finanţare

Rubrica Finanţare propune oferte şi tarife, în general supuse unor condiţii, şi depinzând de acceptarea dosarelor de către organismul care finanţează.
Datele nu sunt contractuale. Înscrierea coordonatelor dumneavoastră pe prezentul site nu constituie în nici un caz un angajament contractual şi nu este echivalentul unei oferte de credit.

Numai semnarea unei oferte prealabile de finanţare şi depunerea tuturor documentelor justificând declaraţiile dumneavoastră pe lângă un membru al reţelei autorizate DACIA din România va permite responsabilului de finanţare să se pronunţe definitiv în privinţa cererii dumneavoastră de finanţare.

Dată fiind trăsătura interactivă a site-ului, ofertele de pe site pot varia fără ca aceasta să poată angaja răspunderea responsabilului de finanţare.

Ofertele sunt valabile cu condiţia acceptării dosarului de către acesta.

6. Reţeaua comercială

Reţeaua comercială DACIA în România este la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă comunica informaţiile suplimentare pe care aţi putea dori să le cunoaşteţi cu privire la fiecare dintre produsele şi serviciile prezentate pe site.

Vă mulţumim pentru consultarea partenerului (agent/reparator agreat) local Dacia în acest scop.

Fireşte, partenerii locali Dacia sunt comercianţi independenţi, acţionând în numele lor propriu şi pe seama lor şi rămân responsabili pentru informaţiile de orice natură pe care le introduc pe site.

7. Limitarea responsabilităţii

Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Renault Commercial Roumanie, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor şi preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de Renault Commercial Roumanie, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii. Trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

8. Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român.
Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

9. Actualizarea condiţiilor generale

Automobile Dacia îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

10. Confidențialitate

Informaţii despre utilizarea datelor dumneavoastră personale

În calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.dacia.ro, Renault Commercial Roumanie se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularului electronic de candidatură.

Renault Commercial Roumanie utilizează metode şi tehnici de securitate, dar şi politici interne şi proceduri de lucru aplicabile salariaţilor, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate şi asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părţi decât în condiţiile legii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm că beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • de confirmare, o dată pe an, a faptului că datele dvs. sunt sau nu prelucrate
  • de intervenţie asupra datelor personale
  • de opoziţie asupra prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia datelor personale înscrise în formularul de candidatură, respectiv fără vreo motivaţie în cazul opoziţiei la prelucrarea datelor în scop de marketing direct.

Dacia îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul website-ului www.dacia.ro, precum şi Politica de confidenţialitate fără nici un fel de notificare prealabilă.
De aceea, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

11. Administrarea parolelor şi codurilor de acces

În cursul procedurii de înregistrare, vă alegeţi un nume de cont şi o parolă. Sunteţi singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului dumneavoastră, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor pasibile de a fi executate în contul şi/sau cu parola dumneavoastră. Vă angajaţi să informaţi imediat Renault Commercial Roumanie cu privire la orice utilizare neautorizată a contului şi/sau parolei dumneavoastră, precum şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi la ieşirea din fiecare sesiune.

Renault Commercial Roumanie nu va putea fi făcută responsabilă în caz de pierdere, daună sau lipsă a beneficiului rezultând din neîndeplinirea de către dumneavoastră a acestor obligaţii.

12. Date personale și date fără caracter personal

Citește mai multe aici.