Titlu proiect: Build Your Future – Construiește-ți viitorul!

 

ID MySMIS: 131160

 

Beneficiar: Automobile Dacia SA

 

Obiectivul general al proiectului este „Dezvoltarea sistemelor de învățare la locul de muncă pentru creșterea relevanței formării profesionale prin creșterea cu 405 a numărului stagiilor de practică desfășurate la angajator de 210 practicanți - elevi, cu accent pe învățământul dual și sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare conform SNCDI”.

 

Grupul țintă constă în 210 practicanți - elevi, care urmează programe de studii de nivel de calificare 3 și 4 (ISCED 2 și 3), cu domiciliul în regiunea Sud Muntenia, înmatriculați la unități de învățământ din regiunea Sud Muntenia.

 

Rezultatele preconizate: 210 practicanți a cărei ocupare pe piața forței de muncă va fi facilitată prin participarea la stagii de practică, competiții profesionale și consiliere și orientare pentru carieră, crescând astfel gradul de corelare și adecvare între cerințele pieței muncii și oferta învățământului profesional și tehnic.

 

Valoarea totală a proiectului este de 2,319,028.89 lei din care alocări financiare nerambursabile de 2,203,074.86 lei.

 

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, luni cuprinse în intervalul 01.10.2020 până în 30.09.2022.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2022

 

Automobile DACIA SA, Oraș Mioveni, Str. Uzinei nr. 1, județul Argeș, cod poștal 115400, Romania