Compania AUTOMOBILE DACIA SA în calitate de beneficiar anunță că încheie implementarea proiectului “Conducem schimbarea”, cod MySMIS 126151.

Obiectivul general al proiectului a fost „Dezvoltarea capacității angajaților Automobile Dacia care ocupă poziții de management precum și a celor din departamentul de resurse umane de a implementa schimbări strategice adaptate dinamicii și trendurilor din industria auto”.

 

Rezultatele finale ale proiectului s-au concretizat în:

  • 244 angajați participanți la programe de formare profesională, dintre care 124 persoane cu poziții de management cu atribuții în managementul strategic al companiei și respectiv 120 persoane din departamentul de resurse umane;
  • 244 angajați certificați/care și-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare a sprijinului primit, dintre care 124 persoane cu poziții de management cu atribuții în managementul strategic al companiei și respectiv 120 persoane din departamentul de resurse umane.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 1,070,927.36 lei din care, alocare financiară nerambursabilă de 512,434.11 lei.

 

Durata de implementare a proiectului a fost de 12 luni, în perioada 21.02.2019 –20.07.2020 (în perioadele 13.06.2019 – 12.09.2019 respectiv 01.04.2020 – 31.05.2020 proiectul a fost suspendat).

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Date de contact Beneficiar: AUTOMOBILE DACIA SA, Oraș Mioveni, str. Uzinei nr. 1, județul Argeș, cod poștal 115400, România, www.dacia.ro. Persoană de contact: Ramona Lupu, telefon: 0755 102 496, e-mail ramona.lupu@renault.com