•  Vânzările Grupului scad cu 25,9 % la 672 962  vehicule pe o piață globală care descrește cu 24,6%[1].
  • Cifra de afaceri a Grupului se ridică la 10 125  milioane de euro pe primul trimestru, adică mai puțin cu 19,2%. Calculată la un nivel al cursului de schimb și perimetru constante [2], diminuarea ar fi fost de 18,3%.
  • Consiliul de Administrație al Renault SA a decis pe 9 aprilie 2020 să nu mai propună Adunării Generale din 19 iunie 2020 distribuirea dividendelor.
  • Din cauza pandemiei de Covid-19, Grupul și-a suspendat în martie 2020 orientările strategice pentru anul în curs. În prezent, impactul pandemiei asupra rezultatelor Grupului este imposibil de evaluat. Groupe Renault va comunica asupra orientărilor strategice revăzute de îndată ce va fi posibil. 

REZULTATE COMERCIALE: ELEMENTE MARCANTE ÎN PRIMUL TRIMESTRU

În contextul pandemiei de Covid-19, în primul trimestru din 2020, piața auto mondială s-a contractat cu 24,6% față de aceeași perioadă din 2019. Pentru a-și proteja salariații și pentru  a respecta măsurile luate de guvernele statelor unde își desfășoară operațiunile, Groupe Renault și-a suspendat activitățile comerciale și de producție din majoritatea țărilor, iar vânzările totale i-au scăzut cu 25,9%, la 672 962 unități, față de același interval al anului trecut.

 

În Europa, pe o piață care se diminuează cu 26,2%, vânzările Groupe Renault urmează tendința cu 36,0%, atingând 321 756  unități. Se remarcă o accelerare importantă a acestei scăderi la finalul trimestrului din cauza opririi majorității activităților industriale și comerciale ale Grupului.

 

Marca Dacia, care se vindea în principal clienților persoane fizice, segment în contractare puternică în special în Franța (-41,7%), a fost puternic afectată și înregistrează o scădere de 44,5% a înmatriculărilor. Marca Renault, scade și ea cu 32,3%.

 

În ceea ce privește vehiculele electrice în Europa, marca Renault a vândut 22 810 vehicule pe primul trimestru cu o cotă de piață de 17,3%, în special datorită Noului ZOE.

 

În afara Europei, vânzările Grupului s-au micșorat cu 13,4  % în primul trimestru.

 

În contextul crizei, noile modele, lansate în al doilea semestru din 2019, au o performanță bună în unele din țările de comercializare. În Rusia, marca Renault înregistrează o creștere a vânzărilor de 9,2% datorită succesului modelului Arkana, pe o piață care progresează cu 1,8%. În India, Triber îi permite Grupului să-și dezvolte vânzările cu 3,5%, în ciuda unei piețe care se reduce cu 22,8%. În Coreea de Sud, vânzările Grupului cresc cu 20,1%, datorită succesului modelului XM3 lansat în februarie 2020, pe o piață în scădere cu 6,8%.

CIFRA DE AFACERI TRIMESTRIALĂ PE TIP DE OPERAȚIUNI

 În primul trimestru din 2020, cifra de afaceri a Grupului atinge 10 125 de milioane de euro (-19,2%). Calculată la un nivel al cursului de schimb și perimetre constante[3], ar fi scăzut cu 18,3%.

 

Cifra de afaceri a ramurii Auto, exceptând AVTOVAZ este de 8 591 milioane de euro, adică mai mică cu  21,3%. Diferența se explică prin diminuarea volumelor de vânzări (-14,1 puncte).

 

Vânzările către parteneri au un impact negativ de -6,1  puncte. Diferența rezultă din reducerea importantă a producției de vehicule și componente pentru Nissan, Daimler și Opel.

 

Efectul cursului de schimb a fost negativ de -1,4 puncte, în special datorită devaluării Peso-ului argentinian și Real-ului brazilian. 

 

Prețurile au un efect pozitiv de 2,8  puncte, ca urmare a creșterii tarifelor în vederea acoperirii devaluărilor și a multiplicării opțiunilor produselor.

 

Efectul de mix și altele au o pondere de -1 puncte și, respectiv,  -1,5 puncte.

 

Contribuția AVTOVAZ la cifra de afaceri a Grupului este de 701 milioane de euro în primul trimestru, în scădere cu 8,6  %, în ciuda unui efect pozitiv al cursului de schimb de 14 milioane de euro.

 

Serviciile de mobilitate sunt prezente acum ca sector de activitate specific și reprezintă 6  milioane de euro din cifra de afaceri a primelor trei luni din 2020. 

 

Finanțarea vânzărilor (RCI Banque) realizează o cifră de afaceri de 827 milioane de euro în acest trimestru, în scădere cu  2,0 % față de 2019 în special din cauza efectului negativ, de 19 milioane de euro, generat de cursul de schimb al Peso-ului argentinian și Real-ului brazilian. Numărul de contracte noi de finanțare se diminuează cu 10,4  % din cauza micșorării vânzărilor. Ținând cont de durata medie a contractelor de finanțare, de portofoliu de peste trei ani și de performanța comercială a întregului an 2019, activele productive medii au continuat să progreseze ( +6,1 % față de același interval din 2019) și ating 49,3  miliarde de euro la sfârșitul lui martie 2020. 

 

Pe 31 martie 2020,  stocurile totale (inclusiv din rețeaua de dealeri independenți) sunt de 660 000  vehicule față de 656 000  la finalul lui martie 2019. 

 

Ramura Auto dispune, pe 31 martie 2020, de o rezervă de lichidități de  10,3 miliarde de euro (avea 15,8  miliarde de euro pe 31 decembrie 2019).

 

În contextul actual al pandemiei Covid-19, responsabil față de părțile interesate ale Grupului care consimt la eforturi sau suferă efectele acestei crize fără precedent, Consiliul de Administrație al Renault a decis, pe 9 aprilie 2020, să nu mai propună distribuirea dividendelor Adunării sale Generale care se va reuni pe 19 iunie 2020.

PERSPECTIVE 2020

După cum s-a indicat pe 20 martie 2020, cu ocazia publicării Documentului de înregistrare universal, Grupul și-a suspendat orientările strategice pentru 2020, din cauza incertitudinilor generate de criza mondială Covid-19, având în vedere închiderea uzinelor și unităților comerciale din numeroase țări. Grupul își va relua activitatea comercială și de producție în țările unde condițiile de siguranță și reglementările o permit și va implementa toate măsurile adecvate pentru a răspunde eficient cererilor comerciale.

 

În prezent, impactul pe care această criză îl va avea asupra rezultatelor Grupului încă nu poate fi evaluat. Groupe Renault va comunica asupra noilor sale orientări strategice de îndată de ce îi va fi posibil.

 

 

[1] Evoluția pieței mondiale pentru toate mărcile indică diferența anuală pentru volumul de vânzări* de autoturisme și vehicule utilitare în principalele țări, inclusiv SUA și Canada, date obținute de la autorităților oficiale și institute de statistică și consolidate de Groupe Renault pentru a putea avea imaginea pieței mondiale

*Vânzări: înmatriculări sau livrări sau facturări cf datelor disponibile în fiecare țară.

**Vehicule utilitare de mai puțin de 5,1 tone 

 

[2] Pentru a analiza diferența cifrei de afaceri consolidate la un curs de schimb și perimetru constante, Groupe Renault recalculează cifra de afaceri a exercițiului în curs aplicând un curs de schimb mediu anual pentru exercițiul precedent și exclude diferențele importante de perimetre survenite în cursul exercițiului. 

 

[3] Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens annuels de l'exercice précédent, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de l’exercice.