• Înmatriculările cresc cu 10,4% și ajung la 1,88 milioane de unități;

 

  • Cifra de afaceri a Grupului progresează cu 17,3%, ajungând la 29 537 milioane de euro (+ 12,2%, excluzând efectul consolidării AvtoVaz(1);

 

  • Marja operațională a Grupului, de 1 820 milioane de euro, reprezintă 6,2% din cifra de afaceri. Excluzând AvtoVaz, marja operațională crește cu 17,9% și atinge 1 817 milioane de euro (6,4% din cifra de afaceri față de 6,1% pe primul semestru din 2016);

 

  • Rezultatul de exploatare al Grupului este de 1 789 milioane de euro (+21,2%), față de 1 476 milioane de euro;

 

  • Rezultatul net este de 2 416 milioane de euro (+54,2%), față de 1 567 milioane de euro;

 

  • Free cash-flow-ul operațional aferent activității Auto este pozitiv, de 358 milioane de euro;

 

  • Grupul își confirmă obiectivele anuale. 

 

Grupul afișează noi cifre record pe primul semestru. Aceste rezultate sunt efectele planului nostru de reînnoire a gamei, de extindere geografică, dar și al angajamentului tuturor salariaților. Performanța ne asigură un punct de plecare solid pentru implementarea noului plan strategic și ne permite să ne confirmăm obiectivele anuale, a declarat Carlos Ghosn, Președinte-Director general Renault.

 

Cifra de afaceri a Grupului atinge 29 537 milioane de euro, în creștere cu 17,3 %. Excluzând impactul consolidării AvtoVaz, cifra de afaceri a Grupului progresează cu 12,2% la 28 246 milioane de euro (+11,3 % calculată la un curs de schimb constant).

 

Cifra de afaceri aferentă activității Auto excluzând AvtoVaz atinge 26 995 milioane de euro, în creștere cu 12,1% datorită măririi volumelor de vânzări (+4,4 puncte). Dezvoltarea vânzărilor către parteneri contribuie cu 2,5 puncte și reflectă dinamismul activității noastre CKD în Iran și China, precum și vânzările de vehicule asamblate în Europa (în special odată cu demarajul producției de Nissan Micra). Efectul pozitiv prețurilor (+2,3 puncte) a fost posibil datorită reînnoirii gamei. Cursul de schimb a contribuit și el cu 0,8 puncte.

 

Marja operațională a Grupului progresează la 1 820 milioane de euro și reprezintă 6,2% din cifra de afaceri.

 

Marja operațională aferentă activității Auto excluzând AvtoVaz crește cu 171 milioane de euro (+15,3%), ajungând la 1 292 milioane de euro și reprezintă 4,8% din cifra de afaceri, față de 4,7% în primul semestru din 2016. Performanța se explică prin dezvoltarea puternică a activității (impact pozitiv de 346 milioane de euro) și scăderea costurilor industriale (impact pozitiv de 204 milioane de euro). Raportul mix/preț/nivel de echipare mai ridicat nu mai beneficiază, precum în 2016, de creșterea prețurilor în țările emergente pentru a compensa deprecierea unor monede și devine negativ, de -180 milioane de euro. Prețul materiilor prime a avut un impact negativ, de -132 milioane de euro. Rata cursurilor de schimb a avut un impact negativ, de -99 milioane de euro, în special din cauza deprecierii lirei sterline.

 

Marja operațională AvtoVaz este de 3 milioane de euro, adică de 0,2% din cifra de afaceri. Reamintim că rezultatul AvtoVaz nu a fost consolidat în conturile grupului Renault în 2016.

 

Contribuția aferentă activității Finanțarea vânzărilor la marja operațională a Grupului a atins 525 milioane de euro, față de 420 milioane de euro în primul semestru din 2016. Această creștere se explică printr-o importantă evoluție a marjei financiare brute, generată la rându-i de multiplicarea dosarelor de finanțare. Costul riscului se stabilizează la un nivel record de 0,29 % pentru dosarele productive (față de 0,30% în primul semestru din 2016).

 

Alte produse și cheltuieli de exploatare s-au îmbunătățit în acest semestru (-31 milioane de euro, față de -65 milioane de euro în primul semestru din 2016), mai ales datorită plus valorii cesiunilor imobiliare.

 

Rezultatul de exploatare al Grupului este de 1 789 milioane de euro, față de 1 476 milioane de euro în primul semestru din 2016 (+21,2%). Îmbunătățirea este generată de creșterea marjei operaționale și reducerea altor cheltuieli de exploatare.

 

Rezultatul financiar este negativ, de -211 milioane de euro, față de - 67 milioane de euro în primul semestru din 2016. Degradarea a fost cauzată de prima consolidare a rezultatului financiar a AvtoVaz, de – 64 milioane de euro, precum și de evoluția negativă a altor elemente financiare (ajustări ale valori acțiunii și variația ratei de schimb).  

 

Contribuția companiilor asociate, mai ales a Nissan, este de 1 317 milioane de euro, față de 678 milioane de euro în primul semestru din 2016. Contribuția Nissan a fost la rându-i influențată de un produs excepțional: vânzarea acțiunilor pe care le deținea la furnizorul Calsonic Kansei.

 

Impozitele curente și amânate reprezintă 479 milioane de euro, în scădere cu 41 milioane de euro față de 2016.

 

Rezultatul net este de 2 416 milioane de euro (+54,2%), iar rezultatul net, partea Grupului, de 2 379 milioane de euro (8,77 euro per acțiune, față de 5,51 euro per acțiune în primul semestru din 2016).

 

Free cash-flow-ul operațional aferent activității Auto (inclusiv AvtoVaz) este pozitiv, de 358 milioane de euro, datorită variației de fond de rulment pozitivă de 191 milioane de euro.

La 30 iunie 2017, stocurile totale (inclusiv cele din rețeaua agenților independenți) reprezintă 63 de zile de vânzare, față de 60 de zile la sfârșitul lunii iunie 2016.

PERSPECTIVE 2017

 

În 2017, se estimează că piața mondială va crește cu 1,5% - 2,5%. Perspectivele de evoluție ale pieței europene pentru această perioadă sunt de 2%. Se apreciază că și piața franceza va progresa cu 2%.

 

În afara Europei, piața rusă ar putea cunoaște o creștere de peste 5% (previziunea precedentă era de maxim 5%), iar piața braziliană de 5% (față de ipoteza unei piețe care păstrează un nivel stabil, vehiculată anterior). Perspectivele pentru China (+5%) și India (+8%) sunt că-și vor urma dinamica de creștere. 

 

În acest context și după consolidarea AVTOVAZ, Grupul Renault își confirmă obiectivele:

 

  • creșterea cifrei de afaceri a Grupului peste impactul AVTOVAZ (la o rată a cursului de schimb constantă)*;
  • creșterea marjei operaționale al Grupului în euro*;
  • generarea unui free cash-flow operațional pozitiv aferent activității Auto.

(*) Față de rezultatele pe 2016 publicate de către Grupul Renault. 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

Conturile consolidate ale Grupului la data de 30 iunie 2017 au fost validate de către Consiliul de Administrație din 27 iulie 2017.

Auditorii Grupului au verificat conturile, iar raportul financiar semestrial este în curs de redactare.

Raportul de activitate cu analiza completă a rezultatelor financiare pentru primul semestru din 2017 este disponibil pe www.group.renault.com la rubrica „Finance”.