Cifra de afaceri a Groupe Renault în 2016 este de 51,2 miliarde de euro, iar marja operațională de 6,4%

 • Cifra de afaceri este în creștere cu 13,1%, ajungând la 51.243 milioane de euro.
 • Înmatriculările sunt în creștere cu 13,3%, ajungând la 3,18 milioane de unități.
 • Marja operațională a Grupului, de 3.282 milioane de euro este în creștere cu 38,2%, reprezentând 6,4% din cifra de afaceri, față de 5,2 %1 în 2015.
 • Marja operațională aferentă activității Auto este de 2.386 milioane de euro, în creștere cu 54,3%.
 • Rezultatul din exploatare al Grupului este de 3.283 milioane de euro (+50,9%).
 • Rezultatul companiilor asociate este de 1.638 milioane de euro (față de 1.371 milioane de euro în 2015).
 • Rezultatul net este de 3543 milioane de euro, în creștere cu 19,7%, reprezentând o marjă netă de 6,9%.
 • Free cash-flow-ul operațional aferent activității Auto este de 1107 milioane de euro.

 

După rezultate foarte bune obținute în primul semestru, Grupul Renault își confirmă performanța, stabilind noi recorduri în acest an. Obiectivele planului „Drive the change”, lansat în 2011, au fost depășite atât din punct de vedere al creșterii, cât și al profitului, cu un an în avans. Rezultatele foarte bune reprezintă eforturile tuturor angajaților Grupului, a declarat Carlos Ghosn, Președinte-Director general Renault.

 

În 2016, datorită dinamismului planului său „Drive the Change”, Groupe Renault a înregistrat 3,18 milioane de vehicule înmatriculate, devenind astfel primul Grup auto francez la nivel mondial. Se constată creșteri atât în volum de unități de vândute, cât și în cotă de piață în toate regiunile.

 

Cifra de afaceri a Groupe Renault atinge 51.243 milioane de euro, în creștere cu 13,1 % față de 2015.

Calculată la un curs de schimb constant, creșterea este de 17,0%.

 

Cifra de afaceri aferentă activității Auto atinge 48.995 milioane de euro, în creștere cu 13,7 % datorită creșterii volumelor de vânzări ale mărcilor Grupului și vânzărilor către parteneri. Prețurile au avut o contribuție pozitivă, modelele noi și creșterea prețurilor în țările emergente compensând deprecierea valutelor respective.

 

Marja operațională a Groupe Renault crește la 3 282 milioane de euro (+38,2%), față de 23751 milioane de euro în 2015 și reprezintă 6,4 % din cifra de afaceri (5,2%1 în 2015).

 

Marja operațională aferentă activității Auto crește cu 840 milioane de euro (+54,3%), ajungând la 2.386 milioane de euro și reprezintă 4,9% din cifra de afaceri (față de 3,6%1 în 2015).

 

Performanța se explică prin creșterea volumelor de vânzări (1.036 milioane de euro).

 

Eforturile continue de reducere a costurilor au avut o contribuție pozitivă de 184 milioane de euro, chiar dacă a existat o creştere importantă a cheltuielilor de cercetare și dezvoltare.

 

Raportul mix/preț/nivel de echipare mai ridicat este pozitiv, de 115 milioane de euro, datorită noilor modele și creșterii prețurilor în anumite țări emergente.

 

Rata cursurilor de schimb a avut un impact negativ ridicat, de -702 milioane de euro, în special din cauza deprecierii lirei sterline și a pesoului argentinian.

 

Prețul materiilor prime a avut contribuție foarte favorabilă, de 331 milioane de euro.

 

Cheltuielile generale ale companiei au crescut cu 112 milioane de euro.

 

Contribuția aferentă activității Finanțarea vânzărilor la marja operațională a Grupului a atins 896 milioane de euro, față de 829 milioane1 de euro în 2015, în creștere cu 8,1%.

 

Costul riscului (inclusiv riscul de țară) se stabilizează la o medie foarte bună de 0,31 % pentru dosarele productive (față de 0,33% la sfârșitul lui 2015).

 

Alte produse și cheltuieli de exploatare au avut un impact cvasi-neutru, de + 1 milion de euro. Rezultatul se explică printr-un profit de 325 milioane de euro, înregistrat ca urmare a integrării totale a AVTOVAZ pe 31 decembrie 2016 și, pe de altă parte, prin provizioanele de restructurare în Franța, care au atins o sumă totală de 283 milioane de euro. În Franța, nu s-a înregistrat niciun provizion pentru ancheta diesel.

 

Rezultatul din exploatare al Groupe Renault este de 3283 milioane de euro, față de .2176 milioane1 de euro în 2015.

 

Rezultatul financiar este negativ, de -323 milioane de euro, față de - 221 milioane de euro în 2015. Diferența provine din scăderea produselor financiare în Argentina și din variația ratei de schimb înregistrate în 2015.

 

Contribuția companiilor asociate este de 1638 milioane de euro, față de 1.371 milioane de euro în 2015.

 

Contribuția Nissan este de 1.741 milioane de euro, față de 1976 milioane de euro în 2015.

 

Contribuția AVTOVAZ este negativă, de -89 milioane de euro, față de pierderile de 620 milioane de euro înregistrate în 2015. Îmbunătățirea provine, în mare parte, dintr-o puternică scădere a valorilor contabilizate în 2016 față de 2015 și, de asemenea, dintr-o performanță operațională mai bună a societății. De altfel, contabilizarea pierderilor AVTOVAZ a fost plafonată ca o cotă parte în funcție de nivelul investiției Renault.

 

Rezultatul net este de 3.543 milioane de euro (+19,7%), iar rezultatul net, partea Grupului, de 3.419 milioane de euro (12,57 euro per acțiune, față de 10,35 euro per acțiune în 2015, în creștere cu 21,4%).

 

Free cash-flow-ul operațional aferent activității Auto este pozitiv, de 1.107 milioane de euro, datorită variației de fond de rulment pozitivă de 356 milioane de euro.

 

Rezultatul net al lichidităților, după integrarea AVTOVAZ, este de 2.720 milioane de euro (3925 milioane de euro înainte de integrare).

 

Valoarea dividendului de 3,15 euro/acțiune, față de 2,40 euro anul trecut va fi supusă aprobării următoarei Adunări Generale a acționarilor.

AVTOVAZ

 

Având în vedere că integrarea globală a AVTOVAZ s-a făcut pe 28 decembrie 2016, contul de rezultat nu a fost consolidat. Totuși, bilanțul a fost integrat în perimetrul Renault. Integrarea a avut un impact negativ de 1205 milioane de euro asupra rezultatului net de lichidități al Groupe Renault. Ca urmare a integrării, s-a constituit un fond comercial provizoriu de 1025 milioane de euro. La 31 decembrie 2016, valoarea pe bursă a AVTOVAZ era superioară valorii activelor nete AVTOVAZ, inclusiv a fondului comercial, în conturile Renault.

 

Pentru exercițiul 2017 sunt prevăzute și alte operațiuni de restructurare financiară în vederea obținerii unui echilibru financiar al AVTOVAZ.

 

Managementul AVTOVAZ a comunicat pe 16 ianuarie 2017 un plan detaliat de redresare, ale cărui obiective vizează atingerea unei marje operaționale pozitive (înainte de depreciere și costuri de restructurare), în 2018 și apoi o creștere susținută. Prezentarea este disponibilă la:

https://group.renault.com/finance/informations-financieres/documents-et-presentations/

PERSPECTIVE 2017

 

În 2017, piața mondială va avea o creștere de 1,5% -2% față de 2016. Perspectivele de creștere ale pieței europene pentru această perioadă sunt de 2%. Piața franceză ar trebui de asemenea să crească cu 2%.

 

Piețele internaționale, Brazilia și Rusia ar trebui să se stabilizeze, iar China (+5%) și India (+8%) să-și urmeze dinamica de creștere.

 

În acest context și după integrarea AVTOVAZ, Groupe Renault vizează:

 • creșterea cifrei de afaceri a Grupului peste impactul pe care-l va avea AVTOVAZ (la o rată a cursului de schimb constantă)*;
 • creșterea rezultatului operațional al Grupului în euro*;
 • operațional pozitiv aferent activității Auto.

(*) Față de rezultatele pe 2016 publicate de către Groupe Renault.

PLAN PE TERMEN MEDIU – 2022

 

Groupe Renault va prezenta pe parcursul anului 2017 un nou plan strategic pentru perioada 2017 – 2022 care va viza atingerea unei cifre de afaceri de 70 miliarde de euro (pentru o rată a cursului de schimb constantă) și o marjă operațională de 7% la finalul planului, cu un free cash flow operațional aferent activității Auto pozitiv pentru fiecare an.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

Conturile consolidate ale Groupe Renault și conturile sociale ale Renault SA la data de 31 decembrie 2016 au fost validate de către Consiliul de Administrație din 9 februarie 2017.Auditorii Grupului au verificat conturile, iar rapoartele de audit referitoare la certificarea conturilor consolidate și sociale este în curs de redactare.Raportul financiar anual cu analiza completă a rezultatelor financiare din 2016 este disponibil pe www.group.renault.com la rubrica „Finance”.