Îmbunătățirea puternică a profitabilității operaționale din cea de-a doua jumătate a anului arată primele efecte pozitive ale acțiunilor întreprinse în contextul unui an puternic afectat de pandemia de COVID-19.

Rezultatele pentru cea de-a doua jumătate a anului 2020 (marja operațională a Grupului de 3,5% și fluxul de numerar operațional pozitiv pentru ramura Automobile) marchează primul pas în redresarea Grupului. Realizarea a 60% din obiectivele planului de economii în cuantum de 2 miliarde de euro chiar din primul an (comparativ cu 30% anunțat), împreună cu implementarea noii politici comerciale prevăzute de planul strategic „Renaulution”, a contribuit în mare măsură la aceste rezultate.

 

Cu toate acestea, anul fiscal 2020 rămâne puternic afectat de COVID-19.

 

 • Vânzări de 2,95 milioane de unități, în scădere cu -21,3% (-6,8% în S2).
 • Veniturile Grupului au scăzut cu -21,7% la 43,5 miliarde de euro (-18,2% la cursuri de schimb constante[1]). Veniturile Grupului au scăzut cu -8,9% în S2.
 • Marja operațională a Grupului de -337 milioane de euro (-0,8% din venituri). A fost pozitivă în cuantum de 866 milioane de euro (3,5% din venituri) în S2.
 • Venitul operațional al Grupului în cuantum de -1.999 milioane de euro (+8 milioane de euro în S2). Ia în considerare o creștere a tarifelor legate de îmbunătățirea în materie de competitivitate (costuri de restructurare și deprecieri) pentru aproape un miliard de euro.
 • Venit net de -8.046 milioane de euro (-660 milioane de euro în S2) comparativ cu 19 milioane de euro în 2019.
 • Fluxul de numerar operațional negativ operațional pentru Automobile de -4.551 milioane de euro, după o contribuție pozitivă de 1.824 milioane de euro în S2.
 • Groupe Renault și-a atins obiectivele CAFE[2] (autoturisme și vehicule utilitare ușoare) în Europa, unde își menține poziția de conducere în segmentul VE.
 • Deficitul de cipuri electronice care afectează întreaga industrie auto afectează și Grupul, care se dedică în întregime limitării cât mai mari a impactului asupra producției. Vârful deficitului ar urma să fie atins în T2. Cea mai recentă estimare, presupunând o recuperare a producției în S2, oferă un risc net de aproximativ 100.000 vehicule pentru acest an.
 • În conformitate cu planul „Renaulution”, Grupul va continua implementarea acțiunilor care vizează redresarea sa și confirmă obiectivele din 2023 comunicate în timpul prezentării planului.

 

„După un prim semestru afectat de COVID-19, Grupul și-a schimbat semnificativ performanța în cea de-a doua jumătate. Acest rezultat este rodul eforturilor tuturor angajaților, al accelerării cu succes a planului nostru de reducere a costurilor fixe și al îmbunătățirii politicii de stabilire a prețurilor. Prioritatea este profitabilitatea și generarea de numerar, așa cum am anunțat în cadrul planului nostru strategic „Renaulution”. 2021 va fi dificil, având în vedere incertitudinile legate de criza din domeniul sănătății, precum și penuria în aprovizionarea cu componente electronice. Vom face față acestor provocări în mod colectiv, menținând impulsul spre redresare, în care ne-am angajat cu succes încă din vara trecută”, a spus Luca de Meo, CEO Groupe Renault.

 

Veniturile Grupului au ajuns la 43.474 milioane de euro (-21,7%). La cursuri de schimb constante, scăderea ar fi fost de -18,2%.

Veniturile Automobile fără AVTOVAZ au ajuns la 37.736 milioane de euro, în scădere cu -23,0%.
 
Efectul volumului a fost de -19,2 puncte. Acesta a rezultat în primul rând din criza din domeniul sănătății și, într-o măsură mai mică, din politica noastră comercială care favorizează profitul în raport cu volumul.
 
Vânzările către parteneri au scăzut cu -5,1 puncte, afectate și de criza din domeniul sănătății și de întreruperea producției Nissan Rogue.
 
Impactul valutar a reprezentat -2,8 puncte negative și a fost legat de devalorizarea pesoului argentinian, a realului brazilian și a lirei turcești și, într-o măsură mai mică, a rublei rusești.
 
Efectul prețului, în creștere cu 3,9 puncte, a venit dintr-o politică mai ambițioasă de stabilire a prețurilor și din măsuri de atenuare a devalorizărilor.
 
Mixul de produse afectat cu 1,1 puncte, grație creșterii vânzărilor ZOE.
 
Efectul „Alte produse” a reprezentat -1 punct, în special dată fiind  contribuția mai mică adusă de activitatea din domeniul pieselor de schimb, în mare măsură afectată de măsurile de izolare impuse în S1.
 
Marja operațională a Grupului s-a ridicat la -337 milioane de euro și a reprezentat -0,8% din venituri (4,8% în 2019) grație unei îmbunătățiri semnificative în S2 (3,5% din venituri).
 
Marja operațională Automobile exceptând AVTOVAZ a scăzut cu -2.734 milioane de euro la -1.450 milioane de euro, ceea ce a reprezentat -3,8% din venituri comparativ cu +2,6% în 2019. În a doua jumătate, a fost pozitivă, în cuantum de 198 milioane de euro (0,9% din venituri).
 
Schimbarea poate fi explicată prin următoarele
 
 • Efectul volumului a avut un impact negativ de -2.556 milioane de euro, incluzând vânzările către parteneri.
 • Efectul mix/preț/îmbogățire a fost pozitiv în cuantum de +172 milioane de euro, în ciuda îmbogățirii cu produse noi și a reglementărilor.
 • Efectul Monozukuri a fost pozitiv cu +36 milioane de euro după ce s-a înregistrat un impact negativ de -479 milioane de euro ca urmare a creșterii deprecierii și amortizării și a unei rate mai mici de capitalizare a cercetării și dezvoltării.
 • Materiile prime au reprezentat -131 milioane de euro, în mare parte cu prețuri mai mari pentru metalele prețioase.
 • Îmbunătățirea cu +172 milioane de euro a cheltuielilor G&A a rezultat din impactul unei activități mai scăzute în S1, dar și din efortul societății de a-și limita costurile în cadrul planului „2o22”.
 • Valute afectate cu -428 milioane de euro care reflectă devalorizarea principalelor noastre valute, în ciuda impactului pozitiv al lirei turcești asupra costurilor de producție.

 

Contribuția AVTOVAZ la marja operațională s-a ridicat la 141 milioane de euro, comparativ cu 155 milioane de euro în 2019, subliniind reziliența AVTOVAZ în contextul COVID-19.

 

Finanțarea vânzărilor a contribuit cu 1.007 milioane de euro la marja operațională a Grupului, comparativ cu 1.223 milioane de euro în 2019. Această scădere s-a datorat unei activități mai reduse, cu noi finanțări în scădere cu -17% și un cost al riscului reprezentând 0,75% din activele performante medii, comparativ cu 0,42% anul trecut.

 

Contribuția serviciilor de mobilitate la marja operațională a Grupului s-a ridicat la -35 milioane de euro în 2020.

 

Alte venituri și cheltuieli operaționale s-au ridicat la -1.662 milioane de euro (comparativ cu  -557 milioane de euro în 2019) provenind din cheltuieli de restructurare și deprecieri semnificativ mai mari.

 

Venitul operațional al Grupului a ajuns la -1.999 milioane de euro față de 2.105 milioane de euro în 2019, după ce a înregistrat o creștere puternică a tarifelor legate de îmbunătățirea în materie de competitivitate.

 

Veniturile și cheltuielile financiare nete s-au ridicat la -482 milioane de euro, comparativ cu -442 milioane de euro în 2019, datorită îndatorării medii mai mari.

 

Contribuția companiilor asociate a ajuns la -5.145 milioane de euro, comparativ cu -190 milioane de euro în 2019. Contribuția Nissan a fost negativă, de -4.970 milioane de euro, iar cea a altor companii s-a ridicat la -175 milioane de euro.

 

Impozitele curente și amânate au reprezentat o taxă de -420 milioane de euro față de o taxă de -1.454 milioane în 2019.

 

Venitul net a fost de -8.046 milioane de euro, iar venitul net, cota Grupului a totalizat -8.008 milioane de euro (-29,51 euro pe acțiune comparativ cu 0,52 euro pe acțiune în 2019).

 

Fluxul de numerar operațional pentru Automobile, incluzând AVTOVAZ, a fost negativ, de -4.551 milioane de euro. Se ia în considerare scăderea marjei de exploatare, modificarea cerințelor de capital de lucru și absența dividendelor primite de la RCI în urma deciziilor Băncii Centrale Europene. Doar în cea de-a doua jumătate, fluxul de numerar a fost pozitiv, de +1.824 milioane de euro, datorită gestionării investițiilor și a inversării modificării cerinței de capital de lucru, fără însă a compensa modificarea din prima jumătate a anului.

 

Poziția netă a numerarului în ramura Automobile a fost negativă, de -3.579 milioane de euro la 31 decembrie 2020, comparativ cu o poziție pozitivă de 1.734 milioane de euro la 31 decembrie 2019.

 

Activitatea Automobile la 31 decembrie 2020 deținea +16,4 miliarde de euro ca rezerve de lichiditate.

 

La 31 decembrie 2020, stocuri totale (incluzând dealerii independenți) au reprezentat 486.000 de vehicule, în scădere cu peste 100.000 de unități (-19%). Reprezintă 61 de zile de vânzări, comparativ cu 68 de zile la sfârșitul lunii decembrie 2019.

 

La Adunarea generală anuală a acționarilor, programată pentru 23 aprilie 2021, Consiliul de administrație va propune să nu se plătească dividende pentru anul 2020.

PERSPECTIVE

 

Groupe Renault confirmă obiectivele din 2023 comunicate în planul strategic „Renaulution”:

 • O marjă operațională a Grupului de peste 3% până în 2023.
 • Fluxul de numerar[3] operațional cumulat din Automobile (2021-23) de aproximativ 3 miliarde de euro.
 • Investiții (C&D și capex) de aproximativ 8% din venituri până în 2023.

Informații suplimentare

 

Situațiile financiare consolidate ale Groupe Renault și conturile societății Renault SA la 31 decembrie 2020 au fost aprobate de Consiliul de administrație la 18 februarie 2021.

 

Auditorii statutari ai Grupului au efectuat un audit al acestor situații financiare, iar raportul acestora va fi emis în curând.

 

Raportul de câștiguri, cu o analiză completă a rezultatelor financiare în 2020, este disponibil la www.group.renault.com în secțiunea „Finanțe”.

Despre Groupe Renault

 

Groupe Renault se află în fruntea a unei mobilități care se reinventează.

 

Mai puternic prin alianța cu Nissan și Mitsubishi Motors și grație expertizei sale unice în electrificare, Groupe Renault cuprinde 5 mărci complementare - Renault, Dacia, LADA, Alpine și Mobilize - oferind soluții de mobilitate durabile și inovatoare clienților săi. Având sedii în peste 130 de țări, în prezent are peste 180.000 de angajați și a vândut 2,95 milioane de vehicule în 2020.

 

Gata să facă față provocărilor atât pe drum, cât și în competiție, Groupe Renault se angajează într-o transformare ambițioasă care va genera valoare. Aceasta se axează pe dezvoltarea de noi tehnologii și servicii și o nouă gamă de vehicule și mai competitive, echilibrate și electrificate. În conformitate cu provocările de mediu, ambiția Grupului este de a atinge neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon în Europa până în 2050.

 

 

[1] Pentru a analiza veniturile consolidate la cursuri de schimb constante, Groupe Renault recalculează veniturile pentru anul current prin aplicarea ratelor medii de schimb anuale din anul precedent.

 

[2] Aceste rezultate trebuie consolidate si formalizate de Comisia Europeana în lunile următoare.  CAFE = Corporate Average Fuel Economy.

 

[3] Fluxul de numerar operațional din Automotive: flux de numerar după dobânzi și impozite (cu excepția dividendelor obținute din companii cotate la bursă) minus investiții tangibile și intangibile net de cedări +/- modificare a cerinței de capital circulant.