Criza sanitară și rezultatele companiilor asociate explică în principal pierderea înregistrată în primul semestru al anului.

 • În contextul crizei sanitare, vânzările Grupului au scăzut cu 34,9% în prima jumătate a anului (1,26 milioane de unități vândute) pe o piață globală în scădere cu 28,3%.
 • Ca urmare a acestei tendințe, veniturile din primul semestru 2020 au fost de 18,4 miliarde euro (-34,3%). La valori constante  ale cursului de schimb și într-un perimetru constant, scăderea ar fi fost de 32,9%.
 • După ce a avut în vedere un impact negativ al crizei sanitare estimat la aproximativ 1,8 miliarde de euro, Grupul a înregistrat o marjă operațională negativă de -1 203 milioane de euro în primul semestru.
 • Rezultatul operațiunilor Grupului s-a ridicat la -2 007 milioane de euro după înregistrarea cheltuielilor nerecurente.
 • Venitul net a fost de -7 386 milioane și a fost puternic influențat de contribuția negativă a Nissan (-4 817 milioane de euro).
 • Fluxul de numerar disponibil operațional pentru sectorul autovehicule la 30 iunie 2020 a fost negativ la -6 375 milioane de euro, în special din cauza impactului declinului activității asupra cerințelor de capital circulant.
 • La 30 iunie 2020, rezervele de lichiditate ale activității din sectorul autovehicule au înregistrat o îmbunătățire cu 6,5 miliarde de euro față de 31 martie 2020 și s-au situat la nivelul de 16,8 miliarde de euro. Această sumă include acordul privind un credit de 5 miliarde de euro care beneficiază de garanția statului francez.
 • Nivel ridicat de comenzi înregistrate la 30 iunie 2020.
 • Creștere a vânzărilor modelului ZOE cu 50 % și tehnologia hibridă E-TECH dezvoltată de grup, apreciată de clienți.

 

1. Evoluția pieței mondiale (TIV) indică variația anuală a volumelor de vânzări* de vehicule către persoane fizice și utilitare** în principalele țări (inclusiv USA și Canada), furnizate de către autoritățile oficiale sau instituții statistice, în funcție de țări, și consolidate de către Groupe Renault pentru a compune piața mondială.

*Vânzări: îmmatriculări - livrări sau facturări în funcție de datele consolidate disponibile în fiecare țară.

**Vehicule utilitare de - 5,1 tone.

 

2. Pentru a analiza variația cifrei de afaceri consolidată la cursurile de schimb și perimetrele constante, Groupe Renault recalculează cifra de afaceri a exercițiului financiar în curs aplicând cursurile de schimb medii anuale ale exercițiului financiar precedent și excluzând variațile perimetrelor. 

 

3. Estimarea impactului Covid-19 asupra volumului de activitate rezultă din comparația dintre ultima previziune a Grupului și rezultatele reale ale semestrului. Această estimare ia în calcul efectele  crizei sanitare asupra costurilor nete ale companiei  și a ajutoarelor guvernamentale primite în această  perioadă.  

 • Grupul este în grafic să își îndeplinească obiectivele CAFE pentru 2020.
 • Confirmarea obiectivului de reducere a costurilor fixe de  600 de   milioane euro în acest an.
 • Având în vedere incertitudinile legate de situația sanitară, atât în Europa, cât și pe piețele emergente, Groupe Renault estimează că nu este în măsură să avanseze o estimare pentru întregul an. 

Luca de Meo, CEO Renault, a declarat:

„Deși situația este fără precedent, ea nu este definitivă. Împreună cu toate echipele de management și cu toți angajații Grupului, suntem dedicați corectării situației printr-o disciplină strictă care merge dincolo de reducerea costurilor noastre fixe. Pregătirea pentru viitor înseamnă, de asemenea, construirea strategiei noastre de dezvoltare și lucrăm  intens la acest aspect. Am toată încrederea în capacitatea de recuperare a Grupului.” 

Clotilde Delbos, CEO adjunct Renault, a declarat:

„Criza sanitară prin care trecem în prezent a avut un impact semnificativ asupra rezultatelor Grupului din prima jumătate a anului și s-a adăugat dificultăților noastre preexistente. Angajamentul colegilor noștri ne-a permis să facem față acestei situații. Acest angajament continuu, Proiectul planului de reducere a costurilor pentru 2022, rezervele noastre de lichiditate și, desigur, sosirea noului nostru CEO, îmi dau încredere că vom putea să recuperăm cât mai repede la nivelul nostru de performanță.”

Boulogne-Billancourt, 7/30/2020 – Veniturile Grupului au atins 18 425 milioane de euro ( -34,3 % față de prima jumătate a anului 2019). La valori constante ale cursului de schimb și perimetru , veniturile Grupului ar fi scăzut cu 32,9%.

 

Veniturile în industria de automobile, fără veniturile AVTOVAZ, s-au ridicat la 15 727 milioane de euro, în scădere cu 36,6% față de prima jumătate a anului 2019. Această scădere s-a explicat în principal printr-un efect negativ al volumului de 29,6 puncte, respectiv, 7,3 puncte pentru vânzările către parteneri. Criza sanitară Covid-19 a fost motivul principal al acestor două situații. Efectul valutar a fost unul negativ, de 1,5 puncte,  legat în principal de devalorizarea pesoului argentinian, realului brazilian și lirei turcești.

 

Efectul prețului, pozitiv cu  2,0 puncte, a venit din repoziționarea vehiculelor noastre noi, în special Clio și Captur, și din eforturile de a compensa costurile de reglementare din Europa și devalorizarea monedelor în țările emergente. Efectul mixului de produse este pozitiv cu  0,4 puncte datorită creșterii vânzărilor ZOE. „Alte” efecte au cântărit negativ cu  0,8  puncte, în special din cauza unei contribuții mai mici din partea serviciilor post-vânzare, puternic afectate de măsurile de izolare în timpul crizei sanitare.Grupul a înregistrat o marjă operațională negativă de -1 203 milioane de euro reprezentând -6,5% din cifra de afaceri. Impactul negativ al crizei sanitare Covid-19 a fost estimat la aproximativ 1,8 miliarde de euro  pentru acest semestru.

 

Marja operațională în domeniul autovehicule, cu excepția marjei operaționale 

 

4. Pentru a analiza variația cifrei de afaceri consolidată la cursurile de schimb și perimetrele constante, Groupe Renault recalculează cifra de afaceri a exercițiului financiar în curs aplicând cursurile de schimb medii anuale ale exercițiului financiar precedent și excluzând variațiile perimetrelor.

 

5. Estimarea impactului Covid-19 asupra volumului de activitate rezultă din comparația dintre ultima previziune a Grupului și rezultatele reale ale semestrului. Această estimare ia în calcul efectele crizei sanitare asupra costurilor nete ale companiei și a ajutoarelor guvernamentale primite în această perioadă. 

 

AVTOVAZ, a înregistrat o scădere de la  2 629   milioane de euro la -1 648 milioane de euro.

 

Volumul și efectele vânzărilor către parteneri au avut un impact negativ de  2 078 milioane de euro. Efectul Monozukuri a fost negativ cu  40  milioane de euro: performanța în cumpărări a fost mai slabă decât de obicei, în special din cauza unui volum limitat de producție rezultat din închiderea temporară a uzinelor. Impactul cercetării și dezvoltării în domeniul Monozukuri a fost negativ cu 133 milioane de euro, în ciuda scăderii cu 493  milioane de euro a cheltuielilor în numerar. Acest lucru s-a datorat scăderii raportului de capitalizare de aproape 6 puncte și unei creșteri a amortizării în cercetare și dezvoltare de 126 milioane de euro.

 

Efectul mix/preț/consolidare produse a fost negativ (203 milioane de euro), în principal din cauza adaptării produselor noi și a normelor de reglementare.

 

Îmbunătățirea cu 133 milioane de euro a cheltuielilor G&A a provenit în principal din eforturile Grupului de a-și limita costurile, în special în contextul Proiectului de plan pentru 2022 și al scăderii activității.

 

Monedele și materiile prime au reprezentat, respectiv, -186 milioane de euro și -90 milioane de euro.

 

Marja operațională a AVTOVAZ s-a ridicat la -2 milioane de euro, comparativ cu 82 milioane în prima jumătate a anului 2019, reflectând mai ales impactul scăderii cu 30,1% a cifrei de afaceri.

 

Finanțarea vânzărilor a contribuit cu 469 milioane de euro la marja operațională a grupului (inclusiv un efect valutar negativ de 15 milioane de euro), comparativ cu 591 milioane de euro în prima jumătate a anului 2019. Ponderea cheltuielilor de funcționare s-a îmbunătățit cu 7 puncte de bază, reflectând capacitatea RCI Bank and Services de a se adapta nivelului de activitate.

 

Pe de altă parte, costul total al riscului a crescut la 0,99% din activele medii performanțe, comparativ cu 0,40% în prima jumătate a anului 2019. A fost puternic afectat de o creștere a provizioanelor legate de criza sanitară și de consecințele negative ale politicilor de izolare asupra proceselor de reintrare în posesie.

 

Alte venituri și cheltuieli operaționale s-au situat la -804 milioane de euro (față de -133 milioane de euro în prima jumătate a anului 2019). Acestea au inclus o depreciere a activelor cu -445 milioane de euro, în special pentru acele vehicule ale căror prognoze de de volum au fost revizuite, provizioane pentru costurile de restructurare de -166 milioane de euro, legate în special de planul de pensionare anticipată din Franța, și pierderi de capital de -153 milioane de euro, în special în China.

 

După ce s-au luat în calcul celelalte venituri și cheltuieli operaționale, rezultatul de exploatare al Grupului a ajuns -2 007 la milioane de euro, în comparație cu 1 521 milioane de euro în prima jumătate a anului 2019.

 

Veniturile și cheltuielile financiare nete s-au ridicat la -214 milioane euro, față de -184 milioane euro în prima jumătate a anului 2019. Această deteriorare, în ciuda scăderii costului finanțării, se explică în primul rând prin absența dividendelor plătite de Daimler (54 milioane de euro în 2019). 

 

Contribuția companiilor asociate s-a ridicat la -4 892 milioane, comparativ cu -35 milioane de euro în prima jumătate a anului 2019. Această scădere a venit în cea mai mare parte din contribuția Nissan, în scădere cu 4 796 milioane de euro, inclusiv -4 290 milioane de euro ca deprecieri și costuri de restructurare (inclusiv retratări IFRS de -1 934 milioane de euro).

 

Impozitele curente și amânate au reprezentat o cheltuială de 273 milioane de euro, comparativ cu cheltuiala de 254 milioane de euro în prima jumătate a anului 2019. Acesta include 268 milioane de euro ca urmare a întreruperii recunoașterii de creanțe de impozit amânat pentru pierderile de impozit AVTOVAZ.

 

Venitul net a atins -7 386 milioane de euro și venitul net pe acțiuni al Grupului a totalizat -7 292 milioane de euro (-26,91 euro pe acțiune comparativ cu 3,57 euro/acțiune, nivelul din prima jumătate a anului 2019).

 

Fluxul de numerar disponibil operațional pentru sectorul autovehicule a fost negativ, de -6 375 milioane de euro, după ce s-au luat în considerare un flux pozitiv de numerar disponibil pentru AVTOVAZ de 110 milioane de euro și cheltuieli de restructurare de 135 milioane de euro. Excluzând AVTOVAZ și costurile de restructurare, acesta rezultă din fluxul de numerar de 22 milioane de euro, din investiții care s-au ridicat la 2 543 milioane de euro (în scădere cu 367 milioane de euro comparativ cu prima jumătate a anului 2019) și din impactul negativ al modificării cerinței de capital circulant de -3 829 milioane de euro. 

 

La 30 iunie 2020, stocurile totale (inclusiv la dealerii independenți) reprezentau  547 000 vehicule comparativ cu  630 000 de vehicule la sfârșitul lunii iunie 2019, ceea ce a permis să răspundem unui nivel ridicat de comenzi înregistrate începând cu 30 iunie 2020.

 

Activitatea în sectorul autovehicule la 30 iunie 2020 înregistra 16,8 miliarde de euro în rezerve de lichiditate (10,3 miliarde de euro la 30 martie 2020), care includ acordul privind alocarea unui credit de 5 miliarde de euro care beneficiază de garanția statului francez.

VIZIUNEA PENTRU 2020

Având în vedere incertitudinile privind situația sanitară, atât în Europa, cât și în țările emergente, Grupul estimează că nu este în măsură să ofere o estimare fiabilă pentru întregul an. Mai mult, Grupul își confirmă obiectivul de a realiza  reduceri de costuri de 600 milioane de euro în acest an, reprezentând 30 %  economiile de costuri integrate în proiectul planului 2022.

Informații suplimentare

Situațiile financiare consolidate ale Grupului Renault la jumătatea anului (30 iunie 2020) au fost analizate de Consiliul de Administrație la 29 iulie 2020.

 

Auditorii legali ai Grupului au efectuat o revizuire limitată a acestor situații financiare, iar raportul lor semestrial va fi emis în curând.

 

Raportul financiar, cu o analiză completă a rezultatelor financiare din prima jumătate a anului 2020, este disponibil pe https://www.gruprenault.ro/ la secțiunea Finanțe.

Despre Grupul Renault

Grupul Renault fabrică autoturisme din 1898. Astăzi este un grup internațional multi-brand, care în 2019 a comercializat aproximativ 3,8 milioane de vehicule în 134 de țări, cu 40 de situri de producție, 12.700 de puncte de vânzare și peste 180.000 de angajați.

 

Pentru a aborda provocările tehnologice majore ale viitorului, continuându-și strategia de creștere profitabilă, Grupul Renault se concentrează pe extinderea internațională. În acest scop, se bazează pe sinergiile celor cinci mărci ale sale (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine și LADA), pe vehiculele electrice și pe alianța sa unică cu Nissan și Mitsubishi Motors. Cu o echipă 100% Renault, implicată în Campionatul Mondial de Formula 1 din 2016, marca este implicată în sporturi cu motor, un adevărat vector pentru inovație și conștientizare.