Compania Automobile DACIA SA a implementat în perioada 01.10.2020 - 11.06.2023 proiectul „Build Your Future–Construiește-ți viitorul!”, cod MySMIS POCU/633/6/14/131160. Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și de Statul Roman din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman.

 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea sistemelor de învățare la locul de muncă (practica la angajator) pentru creșterea relevanței formării profesionale prin creșterea cu 405 a numărului stagiilor de practică desfașurate la angajator de 210 practicanți - elevi, cu accent pe învățământul dual și sectoarele economice cu potențial competitiv și din domeniile de specializare inteligentă ale economiei românești.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.319.028,89 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 2,203,074.86 lei, iar 1.872.613,72 lei din aceasta a reprezentant cofinanțarea UE.

 

Proiectul a fost implementat in regiunea Sud-Muntenia (judetul Argeș) unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Rezultatele finale în urma implementării proiectului:

 

Rezultate propuse:

  • 210 practicanți vor participa la stagii de practică și vor primi consiliere și orientare pentru carieră (elevi ISCED 2 și 3, nivel de calificare 3-4)
 
  • 3 parteneriate pentru derularea de stagii de practică încheiate între companie și unități de învățământ
 
  • 160 elevi certificati la încetarea calității de participant; de asemenea 24 elevi urmează alte programe de formare și 47 elevi (peste 21%) își găsesc un loc de muncă la terminarea practicii
 
  • 405 stagii de practica pe durata celor 2 ani de proiect unde 195 elevi vor realiza practica și în anul 2/a doua parte a proiectului, corespunzător unui an școlar ulterior (respectiv 210+195=405); acestea vor fi însoțite de 405 caiete de practică și 405 adeverințe de practică
 
  • în grupul țintă vor participa persoane de etnie romă și/sau persoane din mediul rural (minimum 25% respectiv cel puțin 53 elevi) și cel puțin 10% din grupul țintă de gen feminin (respectiv minim 21 elevi)

 

Rezultate atinse:

 

La programele de practică organizate în cadrul proiectului au participat:

- un număr de 271 elevi (elevi ISCED 2 si 3, nivel de calificare 3-4) care au fost înscriși în grupul țintă (grad realizare 129%)

- 173 elevi au fost consiliați și orientați pentru carieră, în conformitate cu legislația și metodologia în vigoare

- 701 stagii de practica anuale desfășurate, însoțite de 701 caiete de practica și 671 adeverințe de practică (grad realizare 173%)

- 196 persoane (elevi/ucenici) certificate la încetarea calității de participant (grad realizare 122%). De asemenea 137 elevi urmează alte programe de formare la încetarea calității de participant, în vreme ce 36 și-au găsit un loc de muncă.

- împărțirea pe sexe a fost de 220 barbati și 51 femei
(grad realizare 182,5%) și 227 elevi din mediul rural și/sau etnie romă.

- 3 parteneriate pentru derularea de stagii de practică încheiate între companie și unități de învățământ.

 

Prin atingerea rezultatelor de mai sus celor 271 de elevi li s-a asigurat:

- accesul la informații privind evoluțiile și tendințele de pe piața muncii;

- li s-a facilitat procesul de auto-cunoaștere în vederea luarii de decizii realiste în carieră;

- au fost ajutați să-și formeze o înțelegere a competențelor necesare pentru ocupația pe care o vizează;

 

Practicanții au fost încurajați să disemineze experiența lor în grupurile sociale și comunitățile din care fac parte, folosind ca model pentru promoții/generații ulterioare.

 

Grupul țintă a fost repartizat astfel încât să desfășoare practica în departamente care se potrivesc domeniului în care se pregătește, intereselor, aptitudinilor, cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, respectiv competențelor sale.

 

Grupul țintă a desfășurat stagiile utilizand proceduri și echipamente de ultimă generație, după regulamente și proceduri moderne și respectiv în domenii și pentru specializări pentru care sunt proiectate creșteri ale cererii de forță de muncă pe termen mediu și lung.

 

Compania va participa în continuare la activități care vizează promovarea avantajelor și creșterea interesului tinerilor, a familiilor lor și a comunității, a instituțiilor relevante din învățământ și a decidenților pentru învățământul profesional și tehnic, componenta de pregătire practică la angajator, învățământ dual, rețele colaborative între piața muncii și sistemul de educație.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

 

Date de contact beneficiar:
 
Automobile DACIA SA
Str. Uzinei, nr. 1, Oraș Mioveni, judet Arges, România
Persoană de contact: Georgiana Flamindu
georgiana.flamindu@renault.com