Compania Automobile DACIA SA a implementat in perioada 31 mai 2021 – 30 mai 2023 proiectul „Era digitalizarii in mentenanta”, cod MySMIS POCU/861/3/12/144431. Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) si de Statul Roman din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului încheiat cu Ministerul Investiţiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman.

 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat imbunatatirea nivelului de cunostinte /competente /aptitudini ale angajatilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI prin formare pentru un numar de 319 de angajati din cadrul beneficiarului, care activeaza in sectoarele economice cu potential competitiv, identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pe durata a 24 luni in regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.402.588,30 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 994.900,00 lei, iar 845.665,18 lei din aceasta a reprezentant cofinantarea UE.Proiectul a fost implementat in regiunea Sud-Muntenia (judetul Arges), unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

 

Rezultatele finale in urma implementarii proiectului:

Rezultate propuse: 

  • 319 angajati ai intreprinderii vor participa la programe de formare pentru dezvoltarea competentelor primare /avansate in domeniul TIC, inclusiv dedicate specialistilor IT; 
  • 33 programe de formare (din care 30 privind competente digitale avansate, inclusiv destinate specialistilor IT si 2 privind competente digitale primare); 
  • Minimum 256 persoane (80%) dintre participantii la programele de formare vor fi certificate;
  • 446 de participari la cursuri;
  • 235 cursanti participa la programe de formare profesionala a competentelor digitale avansate;
  • Dintre persoanele care pot face parte din grupul tinta, cel putin 16 persoane (5,02%) vor fi angajati varstnici (55-64 de ani), iar cel putin 80 de persoane (25%) vor fi de gen feminin.

 

Rezultate atinse:

La programele de formare organizate in cadrul proiectului au participat: 

  • un numar de 292 angajati care au fost inscrisi in grupul tinta- au fost certificate 291 persoane (adica 99,66% dintre participanti);
  • impartirea pe sexe a fost de 50-50%, respectiv 146 au fost barbati si 146 femei (grad realizare 182,5%);
  • au fost formate si 51 persoane cu varsta de 55-64 de ani, respectiv 318,7% din tinta asumata. 

 

S-au derulat 31 de programe pe durata implementarii proiectului, gradul de realizare a acestui rezultat fiind de 96,88%.

 

Numarul total de participari a fost de 431 (un numar de angajati au participat la doua sau mai multe programe de formare, in functie de nevoile lor). 

 

Cei 292 de angajati si-au dezvoltat competente avansate in domeniul TIC (inclusiv competente destinate specialistilor din IT), dar si competente digitale primare, iar impactul se va transfera in mai multe sectoare ale economiei, prin cresterea productivitatii si a valorii adaugate a activitatii intreprinderii. Caracterul inovator si specializat al programelor de formare derulate permite dezvoltarea de noi solutii, produse sau servicii digitale la nivelul intreprinderii, in vederea furnizarii serviciilor specifice: servicii complete, de la consultanta la proiectare, de la management de proiect, la implementare proiectelor energetice complexe (solutii de incalzire, de racire si/ sau alimentare cu energie) etc.

Prin atingerea rezultatelor de mai sus, compania a fost sprijinita in cresterea competitivitatii sale, un alt rezultat direct al proiectului.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Date de contact beneficiar: 

Automobile DACIA SA

Str. Uzinei, nr. 1, Oras Mioveni, judet Arges, Romania Persoana de contact: Dutulescu Andreea-Magdalena andreea.dutulescu@renault.com