Compania RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL a implementat în perioada 9 iunie 2021 – 8 iunie 2023 proiectul "Formări digitale pentru o inginerie SMART”, cod MySMIS POCU/861/3/12/143384. Proiectul a fost cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) și de Statul Român din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în baza contractului încheiat cu Ministerul Investiţiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman.

 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini ale angajaților care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI prin formare pentru un număr de 364 de angajați din cadrul beneficiarului, care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pe durata a 24 luni în regiuni mai puțin dezvoltate ale României.

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 1,797,562.20 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 740.688,60 lei, iar 629.585,40 lei din aceasta a reprezentant cofinanțarea UE.

 

Proiectul a fost implementat în regiunea Sud-Muntenia(județul Argeș), unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Rezultatele finale în urma implementării proiectului:

 

Rezultate propuse:

  • 364 angajați ai întreprinderii vor participa la programe de formare pentru dezvoltarea competențelor primare /avansate în domeniul TIC, inclusiv dedicate specialiștilor IT;
 
  • 27 programe de formare (din care 24 privind competențe digitale avansate, inclusiv destinate specialiștilor IT și 3 privind competențe digitale primare);
 
  • Minimum 292 persoane (80%) dintre participanții la programele de formare vor fi certificate;
 
  • 558 de participări la cursuri
 
  • 296 cursanți participă la programe de formare profesională a competențelor digitale avansate/destinate specialiștilor din IT;
 
  • Dintre persoanele care pot face parte din grupul țintă, cel puțin 19 persoane (5,22%) vor fi angajați vârstnici (55-64 de ani), iar cel puțin 91 de persoane (25%) vor fi de gen feminin

 

Rezultate atinse:

La programele de formare organizate în cadrul proiectului au participat:

 

- un număr de 263 angajați care au fost înscriși în grupul țintă, față de 364 propuși

- au fost certificate 263 persoane (adică 100% dintre participanți),

- împărțirea pe sexe a fost de 202 bărbați și 61 femei


În proiect s-a realizat derularea a 25 de programe de formare profesională pe durata implementării proiectului.

 

Numărul total de participări a fost de 466 (un număr de angajați au participat la două sau mai multe programe de formare, în funcție de nevoile lor).

 

Cei 263 de angajați au dezvoltat competente avansate în domeniul TIC (inclusiv competențe destinate specialiștilor din IT), dar și competențe digitale primare, iar impactul se va transfera în mai multe sectoare ale economiei, prin creșterea productivității și a valorii adăugate a activității întreprinderii. Caracterul inovator și specializat al programelor de formare derulate permite dezvoltarea de noi soluții, produse sau servicii digitale la nivelul intreprinderii, în vederea furnizării serviciilor specifice: servicii complete, de la consultanță la proiectare, de la management de proiect, la implementare proiectelor energetice complexe (soluții de încălzire, de răcire și/ sau alimentare cu energie) etc.

 

Prin atingerea rezultatelor de mai sus, compania a fost sprijinită în creșterea competitivității sale, un alt rezultat direct al proiectului.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Date de contact beneficiar: 

RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE S.R.L.

Municipiul Bucuresti, Str. Preciziei, nr. 3G, cladirea A, parter, camera AP 03, sector 6, cod poștal 062202

Persoana de contact: Iulian Albu iulian.albu@daciagroup.com